alterna medica vodopád

Často kladené otázky

Je vyšetrenie bolestivé?

Nie, vyšetrenie nie je bolestivé. Niektoré vyšetrovacie metódy sú dokonca príjemné.

Je potrebné prísť na vyšetrenie nalačno?

Pred vyšetrením sa môžete pokojne najesť aj napiť. Je vhodné tesne pred vyšetrením nepiť alkoholické nápoje, nefajčiť a vypiť maximálne jednu kávu. Iné obmedzenia nie sú.

Musím sa počas vyšetrenia vyzliecť?

Nie, nebudete sa vyzliekať. Ak ide o kožné ochorenie, stačí odhaliť tú časť tela, kde je prejav najvýraznejší. V niektorých prípadoch je potrebné odhaliť chodidlá. Dôležité však je, aby ste mali umyté vlasy. Upravte si ich bez použitia tužidla. Počas vyšetrenia si budete musieť odložiť sponky, hrebene a iné ozdoby do vlasov, prípadne rozpliesť vrkoče. Preto si vlasy upravte podľa možnosti čo najjednoduchšie. Z krku, zápästí a rúk budete musieť odložiť všetky kovové predmety, vrátane hodiniek.

Ako dlho trvá liečba?

To je individuálne. V niektorých prípadoch sa problém podarí odstrániť už počas prvej kúry, ktorá trvá dva mesiace. Liečba chronických ochorení je spravidla dlhšia. U dlhotrvajúcich závažných problémov treba rátať s tým, že úplné vyliečenie sa dosiahne až po jednom, niekedy po dvoch rokoch.

Môžem liečbu prerušiť?

Liečbu môžete kedykoľvek prerušiť aj ukončiť. Nespôsobuje to žiadne zdravotné problémy. Ak ste však prišli s úmyslom svojho zdravotného problému sa naozaj zbaviť, potom je prerušenie liečby nežiaduce. Každé prerušenie predlžuje celkovú dĺžku terapie. Po prerušení dlhšom ako mesiac je niekedy potrebné zopakovať predchádzajúciu kúru, čo môže byť pre Vás časovo aj finančne nevýhodné.

Je potrebné počas liečby držať diétu?

Počas liečby nemusíte držať žiadnu diétu okrem prípadov, kedy sa zistí priamy vplyv stravy na Vaše ochorenie. Terapeut sa však bude počas konzultácie zaujímať o Vaše stravovacie návyky, o Vašu celkovú životosprávu a pravdepodobne Vám odporučí niektoré zmeny, ktoré by priebeh Vášho ochorenia mohli pozitívne ovplyvniť.

Účinkuje liečba aj vtedy, ak jej človek neverí?

Ak by terapia mala byť úspešná iba vtedy, keď jej pacient verí, už dávno by mnohé liečebné metódy neexistovali. Aj keď sa odporcovia alternatívnych postupov usilujú všetky úspechy pripísať autosugescii, skutočnosť je iná. Mnohé prípravky, ktoré sa používajú v alternatívnej medicíne, sa s úspechom využívajú i pri liečbe zvierat. A takto vyliečené zviera môže sotva niekto podozrievať z toho, že si svoje vyliečenie „vsugerovalo“.

Pravdou ale je, že naša myseľ veľmi výrazne ovplyvňuje nielen celý náš život, ale môže mať vplyv aj na niektoré procesy v našom organizme. Strach, obavy, nespokojnosť a pod. môžu čas liečby predĺžiť. Preto pri stanovovaní terapeutického plánu sa berú do úvahy psychické zvláštnosti každého pacienta. Program sa upravuje tak, aby sa už v prvých fázach riešil nielen fyzický problém, ale harmonizovala sa aj psychika.

Človek je totiž naozaj zdravý nie vtedy, keď ho nič nebolí, ale keď ho nič nebolí a zároveň sa cíti byť šťatným.

Sú homeopatiká aj ďalšie prípravky úplne bezpečné?

Každý liečebný prípravok, ktorý pacient užíva vtedy, keď ho naozaj potrebuje, mu prinesie úžitok. Ak ho ale užíva v nevhodnú dobu, alebo dokonca užíva taký, ktorý práve nepotrebuje, môže ním svoj zdravotný stav nepriaznivo ovplyvniť. To sa týka nielen liekov, ale aj doplnkov výživy, stravy, bylinných čajov a pod. Neexistuje nič, čo by bolo za každých okolností iba prospešné a čo by nikdy, za žiadnych okolností nemohlo škodiť. Všetko, čo má nejaký účinok, má tento účinok v istej konkrétnej situácii. A tento účinok – v závislosti od tejto situácie – môže byť prospešný alebo škodlivý. Preto výber prípravkov, ktorými si chceme vylepšiť svoje zdravie, musíme veľmi bedlivo zvažovať. To, čo pomohlo našej priateľke, môže uškodiť nám. Veľmi nebezpečné sú najmä niektoré bežne dostupné „všelieky“, ktoré podľa ich výrobcov a distribútorov sú schopné vyliečiť prakticky každý zdravotný problém. Nepriaznivý vplyv nemusíme spozorovať hneď. Ťažkosti sa môžu objaviť až neskôr, keď sme už „zázračný elexír“ dávno prestali užívať. Vtedy už súvislosť medzi ním a našimi zdravotnými problémami zväčša nevidíme. Žiadny zázračný lekár nikdy nevyrobil a ani nevyrobí nijaký všeliek, ktorý by mal univerzálny liečebný účinok na všetky zdravotné neduhy. Keby to tak bolo, na našom trhu by sa neobjavovali ustavične nové a nové zázračné „lieky“, ktoré vždy znova a znova sľubujú nesplniteľné.

Má význam liečba u starých ľudí s množstvom chronických problémov?

S postupujúcim vekom sa náš zdravotný stav stále zhoršuje. Začíname trpieť množstvom ochorení, ktoré znižujú kvalitu nášho života. Starší ľudia sú nielen menej pohybliví, ale trápia ich bolesti, ktoré im rušia spánok a znepríjemňujú dni. Niekedy sú bolesti také úporné, že ľudia túžia iba po tom, aby už bol všetkému koniec. Rodinní príslušníci - najmä tí mladší, ktorým ešte zdravie slúži, si utrpenie svojich rodičov a starých rodičov nedokážu vôbec predstaviť. Svojim príbuzným sú ochotní podať nanajvýš analgetiká, ale domnievajú sa, že akékoľvek liečenie je pre starého človeka už celkom zbytočné. Nie je to však pravda. Aj pacient s množstvom zdravotných problémov má šancu niektorých z nich sa zbaviť. Spravidla však musí okrem liečby pristúpiť aj na zmeny v stravovaní. Ak sa odhodlá upraviť niektoré zvyky a zrieknuť sa toho, čo mu najviac škodí, môže sa opäť začať tešiť zo života a posledné roky prežiť v pokoji a bez bolestí.

Má zmysel posielať správy o reakciách na liečbu? Ako často to mám robiť?

Vaše mailové správy sú pre ďalšiu liečbu veľmi dôležité. Počas užívania liekov Váš organizmus reaguje určitým konkrétnym spôsobom. Tieto reakcie ukazujú, aký liečebný proces vo Vašom tele práve prebieha. Terapeutovi tieto informácie umožňujú stanoviť optimálny postup ďalšej liečby. Vaše maily by mali byť také časté, ako často sa objavujú nové reakcie. Niekedy stačí pár riadkov raz za dva týždne, inokedy je potrebné napísať 1 – 2 riadky aj každý deň. Je to vždy individuálne.

Môžem Vám počas liečby kedykoľvek telefonovať?

Telefonovanie počas liečby nemá žiadny zmysel. Výnimočne je možné akceptovať telefonát ak sa jedná o niečo naozaj akútne. Treba si však uvedomiť, že všetky informácie o konkrétnom klientovi má terapeut uložené v počítači. Každý mail, ktorý od klienta dostane, si automaticky ukladá k jeho chorobopisu. Vďaka tomu má prehľad o celom priebehu liečby a môže tak reagovať na všetky zmeny, ktoré sa vyskytnú počas terapie. Tieto informácie pri telefonickom kontakte nemá k dispozícii, preto aj jeho prípadné odporúčania nemôžu byť vyčerpávajúce. Okrem toho sa práve môže venovať činnosti, ktorá mu neumožňuje prijať Váš hovor a rozoberať s Vami Váš zdravotný problém.

Nie je alternatívna medicína šarlatánstvo?

Alternatívna medicína je liečba ako každá iná. Zahŕňa veľké množstvo najrôznejších metód. Pri zrode mnohých z nich stáli lekári, ktorí neboli ochotní zmieriť sa s tým, že oficiálne uznávaný postup v niektorom konkrétnom prípade zlyhal. Hľadali nové prístupy a vďaka ich novátorským myšlienkam dnes máme k dispozícii metódy, ktoré pomáhajú aj tam, kde tzv. klasická medicína vyčerpala všetky možnosti. Jednou z takto vzniknutých metód je napr. homeopatia, pri zrode ktorej stál nemecký lekár Samuel Hahnemann.

Tradičné alternatívne metódy, akými sú napríklad ajurvéda alebo tradičná čínska medicína, sú oveľa staršie, ako oficiálna západná medicína. Keďže sú to liečebné postupy pôvodné a dodnes sú vo svete rozšírenejšie ako naša klasická medicína, je ich označenie prívlastkom „alternatívne“ úplne scestné. Oveľa prirodzenejšie by bolo práve tieto metódy označovať ako „klasické“ a našu oficiálnu západnú medicínu pokladať za novodobú, alebo „modernú“. Metódy alternatívnej medicíny pokladajú za šarlatánstvo iba neinformovaní odporcovia, ktorí si ich mýlia s pokútnymi praktikami rôznych samozvaných „liečiteľov“. V skutočnosti majú tieto tradičné metódy veľmi prepracovaný liečebný systém a vyžadujú od terapeuta naozaj rozsiahle vedomosti.

Dôležité je pripomenúť, že všeobecne sa pod tzv. „alternatívnu medicínu“ nie celkom šťastne zahŕňajú aj postupy niektorých ľudových liečiteľov, ktorí disponujú zvláštnymi schopnosťami, vďaka ktorým môžu výrazne zlepšiť alebo dokonca navrátiť človeku stratené zdravie. O existencii takýchto schopností dnes už nemožno pochybovať, pretože viaceré z nich sú merateľné a overiteľné. V skutočnosti je však ľudí, ktorí takéto schopnosti naozaj majú oveľa menej než tých, ktorí to o sebe vyhlasujú.

kvet

orgánové hodiny

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

FENG-ŠUEJ

feng-šuej architekt
kvet
kvet kvet

MASÁŽE

  • reflexné
  • shiatsu
  • uvoľnujúce
  • aroma
  • liečebné
  • detoxikačné
kvet