Centrum alternatívnej medicíny

Akreditované detoxikačné centrum
MUDr. Josefa Jonáša

831 03 Bratislava, Kukuričná 1