alterna medica vodopád

Náš tím

Mgr. Ľuba Albertová

Mgr. Ľuba Albertová

psychologička, alternatívna terapeutka

kontakt: 0905 533 077   0911 533 077
e-mail: alternamedica@hotmail.com

Alternatívnou medicínou sa zaoberá vyše dvadsať rokov. Vyštudovala psychológiu na FF UK a v mladosti pracovala ako novinárka v ČSTK, TASR a Národnej obrode. Od detstva ju priťahovala medicína, preto sa otázkam zdravia, liečenia a zdravotníctva venovala aj počas svojej novinárskej praxe. Od roku 1990 v tejto oblasti pôsobí profesionálne. Vedomosti si doplnila štúdiom homeopatie, tradičnej čínskej medicíny, ajurvédy, akupresúry, osteopatie, naturálnej medicíny, fytoterapie, iridológie, detoxikačných metód a ďalších oblastí orientálnej medicíny. Je akreditovaným špecialistom detoxikácie podľa MUDr. Josefa Jonáša.

Pred osemnástimi rokmi ju život postavil pred ťažkú skúšku: narodila sa jej dcéra s vážnou diagnózou, ktorej lekári nedávali nádej na prežitie. Do jej záchrany vložila všetky svoje sily. Pokusy, omyly, ale aj víťazstvá ju utvrdili v tom, že človek musí vždy využiť všetky šance, ktoré mu osud postaví do cesty. Toto svoje presvedčenie uplatňuje aj pri svojej každodennej práci s klientami.

O svojej práci hovorí:

„Pri každej metóde, s ktorou chceme pracovať, by sme si mali položiť otázku: je toto postup, ktorý by sme s pokojným svedomím použili aj u svojho vlastného dieťaťa? Ak nie sme fanatici a máme potrebné vedomosti, potom odpoveď na túto otázku je prvým predpokladom správneho rozhodnutia. Lebo každý klient, ktorý vyhľadá našu pomoc, by mal byť pre nás v okamihu, kedy sa na nás obráti, rovnako dôležitý, ako naše vlatné dieťa. Prišiel k nám s dôverou a od nás očakáva, že túto dôveru nesklameme. Aj keď človek nemôže pomôcť vždy a všetkým, lebo nie je v jeho moci meniť to, čo ešte k zmene nedozrelo, mal by k svojej práci vždy pristupovať čestne a s ochotou pomáhať tam, kde je to možné. Najlepším pomocníkom mu je pri tom jeho vlastné svedomie. Ani na chvíľu by ho nemal prestať počúvať.“

časť životného príbehu Mgr. Ľuby Albertovej si môžete pozrieť na videu:
Mgr. Alena Žabkayová

Mgr. Alena Žabkayová

klinická psychologička, psychoterapeutka

kontakt: 0915 151 431
e-mail: alenazabkayova@gmail.com

Po absolvovaní štúdia klinickej psychológie na FiF UK v Bratislave pracovala v Nemocnici s poliklinikou v Ružinove na Fyziatricko-rehabilitačnom oddelení. Venovala sa konziliárnej činnosti, diagnostike a psychoterapii somaticky chorých pacientov. Nasledovala atestácia z klinickej psychológie a výcvik v skupinovej psychoanalytickej psychoterapii na Inštitúte aplikovanej psychoanalýzy v Prahe. Má niekoľkoročné skúsenosti s diagnostikou a psychoterapiou detí s poruchami učenia a správania. Podieľala sa na tvorbe individuálnych liečebných plánov pre problémových žiakov, venovala sa poradenskej činnosti pre rodičov a učiteľov. Je kvalifikovaným skupinovým psychoterapeutom, odborníkom na psychotraumatológiu, autogénny tréning, krízovú intervenciu pri hromadných nešťastiach, katastrofách a iných krízových situáciách. Ako psychológ a psychoterapeut má bohatú prax z práce s deťmi aj dospelými, vďaka čomu je vyhľadávaným poradcom schopným zvládnuť najrôznejšie individuálne, partnerské aj rodinné problémy. Pôsobí ako diagnostik a vypracúva najrôznejšie druhy testov. V súčasnosti pracuje zmluvne ako psychológ a psychoterapeut pre neštátnu polikliniku Pro Bios v Bratislave.

„Nie vždy sa ľudia venujú povolaniu, pre ktoré majú predpoklady, alebo ktoré ich naozaj napĺňa. Psychológia a psychoterapia je jednou z oblastí, ktorú nie je možné vykonávať rutinne bez toho, aby to klient neodhalil. Psychológ sa v kontakte s klientom dotýka najintímnejších oblastí jeho života, jeho osobnosti. To vyžaduje cit pre pochopenie problémov iného človeka. Zároveň vysokú odbornosť, bez ktorej pomoc nie je možná. Ľudské správanie má totiž svoje zákonitosti, a tie je potrebné poznať. Najdôležitejší je však vrelý vzťah k ľuďom, ochota pomáhať, schopnosť chápať, tolerancia a trpezlivosť.“

Bc. Alexandra Ferenczi

Bc. Alexandra Ferenczi

fyzioterapia, masáže, cvičenia, konzultácie

kontakt: 0905 858 922
email: masaze.alexandra@gmail.com
samsha999@gmail.com

Absolventka Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave. Ako fyzioterapeutka pracovala v kúpeľnom dome Esplanade v Piešťanoch a v Inštitúte estetickej medicíny v Pezinku. Vzdelanie si doplnila štúdiom rôznych druhov orientálnych, detoxikačných a reflexných masáží. Je kvalifikovanou odborníčkou na omladzujúce masáže tváre. Vo svojej praxi sa zaoberá aj špeciálnymi masážami detí a dojčiat. Zároveň poskytuje poradenstvo a konzultácie pri výbere vhodných cvikov na odstránenie problémov pohybového aparátu.

„Práca fyzioterapeuta a maséra je fyzicky aj psychicky náročná, prináša však veľmi rýchle výsledky. Najväčšou radosťou pre terapeuta je vidieť svojho klienta ako po zákroku odchádza od nás s úsmevom, bez bolestí, zrelaxovaný, šťastný a vitálny. Prinášať úľavu a radosť do života a zároveň pomáhať ľuďom dosiahnuť aj krásu tela, to naozaj stojí za vynaloženú námahu.“

Ing. arch. Martina Frtúsová

Ing. Martina Frtúsová

feng-šuej architektka

kontakt: 0903 927 770   0949 607 612
e-mail: martina.frtusova@gmail.com

V roku 2000 ukončila štúdium architektúry na Stavebnej fakulte v Bratislave. Má desaťročnú prax v oblasti projektovania polyfunkčných bytových a rodinných domov a ich rekonštrukcií. Už počas štúdií na vysokej škole sa zaujímala o netradičné formy bývania. Všímala si, ako rôzne projekty obydlí, zasadené do rozličného prostredia ovplyvňujú život ich obyvateľov. Štúdium starého čínskeho umenia feng-šuej bolo vyústením tohto jej záujmu. Pri projektovaní rodinných domov a úprave interiérov sa usiluje skĺbiť klasické vedomosti z oblasti architektúry s poznatkami čínskej ľudovej múdrosti. Vychádza pritom z potrieb budúcich obyvateľov, pričom berie zreteľ aj na ich osobnosť, záujmy, profesné zameranie a rodinné väzby.

„Umenie feng-šuej je ako dar, ktorý sa nám zachoval z dávnej minulosti a ktorý nám poskytuje možnosť prekonávať každodenné prekážky. Hlavným cieľom tohto umenia je vytvoriť pozitívne a priateľské prostredie doma aj na pracovisku. Prostredie, v ktorom sa dá žiť v harmónii, bez stresu a rušivých vplyvov. Aby naše zdravie, vzťahy, pracovný výkon a celkový životný pocit boli odrazom tejto harmónie. Poloha nášho domu, kancelárie a umiestnenie všetkých predmetov, ktorými sa obklopujeme, ovplyvňuje naše postoje a dokonca i našu dušu. Podľa čínskej ľudovej múdrosti a mytológie tieto vplyvy utvárajú naše správanie aj pohľad na všetko pozitívne i negatívne, priateľské i nepriateľské, prospešné i škodlivé. Skutočnosť, že veľké medzinárodné firmy dávajú aj dnes svoje moderné budovy navrhovať podľa princípov feng-šuej, je dostatočným potvrdením toho, že tisícročiami overené skúsenosti sú stále platné. Tak, ako som pri liečbe svojich dvoch často chorých synov s úspechom využila možnosti alternatívnej medicíny, tak som aj pri projektovaní a zariaďovaní vlastného domu uplatnila princípy feng-šuej. Denne sa presviedčam o tom, ako domy, navrhnuté a postavené podľa feng- šuej, či interiéry, v ktorých sa uplatnili zásady správneho rozmiestnenia predmetov, zmenili život ich obyvateľov. Je ideálne, ak pri plánovaní priestoru, v ktorom hodláme bývať alebo pracovať, môžeme začať hneď od projektu. Dokonca už kúpu pozemku je vhodné dopredu konzultovať. Nie vždy je to však možné. Častokrát dom alebo byt nemôžeme prestavať ani vymeniť. Aj v takom prípade nám feng-šuej poskytuje možnosť ako jeho kvality zvýšiť a upraviť ho tak, aby spĺňal niektoré dôležité parametre. Investovať do takejto činnosti nikdy nie je zbytočné. Zvlášť keď predmety, ktoré sa vo feng-šuej používajú, nie sú vôbec drahé.“

kvet

orgánové hodiny

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

FENG-ŠUEJ

feng-šuej architekt
kvet
kvet kvet

MASÁŽE

  • reflexné
  • shiatsu
  • uvoľnujúce
  • aroma
  • liečebné
  • detoxikačné
kvet